The Kingdom

Slottsskogen S

500 SEK / In stock.
Slottsskogen Göteborg S

Hand-cut map 185-270g paper
Jag gör Slottsskogen i tre storlekar. Ibland lägger jag på en bakgrund för att tydligare se vad som är grönområde. Kom med önskemål för hur din slottsskog ser ut. 

Free shipping within Sweden. International buyers - contact me for shipping rates.

All products and photographs made by Maria Rex 2013